• Registracija
Dobrodošli na nadjiodgovor.com, zajednicu koja odgovara na postavljena pitanja.


10 Bozijih zapovesti

0 glasova
10 Bozijih zapovesti - da li postoji razlika u zapovestima među crkvama?
pitano 6 godina pre od anonimno
izmenjeno pre 6 godina od dejan.jacimovic

2 odgovora

0 glasova
10 Bozijih zapovesti ili Dekalog je skup zakona koje je na planini Sinaj, prema biblijiskom predanju, Bog saopštio Izraelcima preko njihovog proroka Mojsija, nakon prelaska preko Crvenog mora i izlaska iz egipatskog ropstva oko 1200. p. n. e. One su deo zbirke zakona poznate pod nazivom „Zakon“ (heb. Tora) ili „Mojsijev zakon“.Tekst 10 Bozijih zapovesti

Prevod sa hebrejskog jezika (preveo Silvije Grubišić) glasi ovako (Izlazak 20, 2-17; vidi i Ponovljeni zakon 5,6-21):

Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene.
Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi.
Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.
Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Jahve, Bog tvoj.
Ne ubij!
Ne učini preljuba!
Ne ukradi!
Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!

Deset zapovesti do danas čine temelj jevrejske i hrišćanske vere.
Budući da u hebrejskom tekstu ne postoji numeracija ni neka druga jasna podela zapovesti, te nije lako odrediti njihov broj, do tradicionalnog broja od deset zapovesti u različitim se predajama dolazi na različite načine. Posebno je ta raznolikost prisutna među raznim hrišćanskim zajednicama.10 Bozijih zapovesti u Pravoslavnoj crkvi

Sažeti, ali drugačije raspoređeni tekst zapovesti donosi i Pravoslavna crkva:

Ja sam Gospod Bog Tvoj; nemoj imati drugih bogova osim mene.
Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti.
Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega.
Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i svrši sve svoje poslove, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvojemu.
Poštuj oca svojega i majku svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.
Ne ubij.
Ne čini preljube.
Ne kradi.
Ne svedoči lažno na bližnjega svojega.
Ne poželi ništa što je tuđe.

Umesto izraza „subota“, ima izraz „dan odmora“, što je u stvari prevod hebrejske reči šabat. Pravoslavna crkva, iako zadržava zabranu izrade likova, ipak poštuje ikone, ali ne drži da u njima stanuje božanstvo.10 Bozijih zapovesti u Katoličkoj crkvi

Inačica koja se nalazi u katoličkom Katekizmu, ali i kod nekih drugih Crkava, donosi drugačiji, sažeti, tekst. U tom se tekstu umesto spomena „subote“ spominje „dan Gospodnji“. Za zapovest koja pominje zabranu izrađivanja likova Katolička Crkva drži da je sadržana u prvoj zapovesti (prema njenom nauku, likovi se ne štuju kao da su Bog ili sami sveci, nego samo kao podsećanje na njih, dok se zabrana iz Deset zapovesti odnosi na uverenje da božanstvo prebiva u izrađenom liku). Ove Crkve takođe imaju poslednje dve koje su sadržane u poslednjoj zapovesti, prema gornjem tekstu. Tako ovaj tekst Deset zapovesti glasi:

Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene!
Ne uzimaj imena Gospodina, Boga svoga, uzalud!
Seti se da svetkuješ dan Gospodnji!
Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!
Ne ubij!
Ne sagreši bludno!
Ne ukradi!
Ne reci lažna svedočanstva na bližnjega svoga!
Ne poželi žene ni muža bližnjega svoga!
Ne poželi nikakve stvari bližnjega svoga!10 Bozijih zapovesti u Evangelističkoj crkvi

Tekst Deset zapovesti Evangelističke ili Luteranske crkve, poput Katoličke crkve, nema zabranu izrađivanja likova i poslednju zapovest deli na dve, a poput onog Pravoslavne crkve, umesto „subote“ ima „dan odmora“:

Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih Bogova uz mene.
Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega.
Sećaj se dana odmora, da ga svetkuješ.
Poštuj oca svoga i majku svoju, da ti se produlje dani na zemlji.
Ne ubij.
Ne čini preljub.
Ne kradi.
Ne svedoči lažno na bližnjega svojega.
Ne poželi kuće bližnjega svojega.
Ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta, što pripada bližnjemu tvom.


Tekst preuzet sa: http://sr.wikipedia.org/
odgovoreno 6 godina pre od dejan.jacimovic (1,570 poena)
izmenjeno pre 6 godina od dejan.jacimovic
0 glasova
10 Bozijih zapovesti u Pravoslavnoj crkvi

Sažeti, ali drugačije raspoređeni tekst zapovesti donosi i Pravoslavna crkva:

Ja sam Gospod Bog Tvoj; nemoj imati drugih bogova osim mene.
Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti.
Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega.
Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i svrši sve svoje poslove, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvojemu.
Poštuj oca svojega i majku svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.
Ne ubij.
Ne čini preljube.
Ne kradi.
Ne svedoči lažno na bližnjega svojega.
Ne poželi ništa što je tuđe.

Umesto izraza „subota“, ima izraz „dan odmora“, što je u stvari prevod hebrejske reči šabat. Pravoslavna crkva, iako zadržava zabranu izrade likova, ipak poštuje ikone, ali ne drži da u njima stanuje božanstvo.
odgovoreno 5 godina pre od alexandra94 (7,860 poena)

Slična pitanja

0 glasova
1 odgovor
–1 glas
1 odgovor
0 glasova
2 odgovora
0 glasova
1 odgovor
pitano 5 godina pre od anonimno
0 glasova
1 odgovor